Jak przygotować projekt?

Przygotowanie plików do druku offsetowego, cyfrowego i wielkoformatowego jest kluczowym etapem w procesie produkcji materiałów drukowanych. Każda z tych technologii drukowania wymaga specyficznego podejścia i uwzględnienia różnych parametrów technicznych.

Jak przygotować pliki

Dokument specyfikuje wymagane parametry techniczne oraz sposób przygotowania materiałów do druku.

UKŁAD GRAFICZNY STRONY

1. Wszystkie elementy czcionek oraz elementy grafiki należy umieszczać w odległości co najmniej 4 mm od formatu broszury po obcięciu.
2. Każda strona powinna posiadać minimum 3 mm spad.
3. Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu netto dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).
4. Cienkie linie (poniżej 0,75 pkt) lub elementy grafiki (np. kratka) powinny być wykonane w jednym kolorze. Dotyczy to również czcionek oraz obiektów w kontrze (dla typowych fontów 8 pkt i mniej).
5. Efektywny rozmiar rozkładówek umieszczonych na wewnętrznych stronach okładki oraz zewnętrznych stronach bloku ograniczony jest pozycją bigi bocznej i standardowo ulega zmniejszeniu o 5 mm.
6. Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu (dot. oprawy klejonej) jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.
7. Przy oprawie klejem PUR potrzeba korekty formatu nie istnieje lub jest marginalna.
8. Materiały do zleceń klejonych w linii (w trakcie druku) wymagają uwzględnienia utraty 2 mm obrazu w grzbiecie.
9. Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony (z powodu grubości grzbietu). Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, tym więcej im pagina jest bliższa środka egzemplarza. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.
10. W przypadku produktu końcowego nie poddawanego obróbce introligatorskiej (press delivered) na składce będą znajdować się drobne kontrolne elementy graficzne niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu druku.


SEPARACJE BARWNE

Suma wartości tonalnych nie powinna być wyższa niż:
270% dla druku na papierach powlekanych,
250% dla druku na papierach niepowlekanych,
W przypadkach wątpliwych wartość TAC należy uzgodnić z Drukarnią.
Nie należy budować obszarów czarnej apli tylko z K, ale należy zawsze zachować limit TAC.
Parametr Max K nie powinien przekraczać 97%.MATERIAŁY PORÓWNAWCZE

    Materiał porównawczy powinien symulować charakterystykę druku wykonanego zgodnie ze standardem ISO 12647-2:2004 i być zgodny z normą ISO 12647-7:2007. Drukarnia zaleca wzory wykonane w oparciu o metodologię ICC. W trosce o zapewnienie maksymalnej zbieżności druku z poprawnie wykonanym proofem. Drukarnia może zoptymalizować dane do charakterystyki procesu i papieru.


SPOSOBY PRZYGOTOWANIA PLIKÓW

ORIENTACJA: portret, zgodna z położeniem strony w egzemplarzu.

SKALA: 1:1 (jeżeli to konieczne, można przeskalować pracę w momencie tworzenia pliku, do Drukarni strona powinna być dostarczona w skali 1:1).

WYMIARY STRONY: stałe dla wszystkich stron, obejmujące format netto wraz ze spadami powiększone o obszar niezbędny do umieszczenia z każdej strony znaków formatowych oraz ewentualnych dodatkowych informacji/elementów.

FORMAT NETTO: powinien mieć wymiar pojedynczej strony danego czasopisma po obcięciu. Reklamy dwustronicowe należy dostarczać jako dwie pojedyncze strony. Reklamy o wymiarach mniejszych niż pełna strona należy umieścić w odpowiednim miejscu pojedynczej strony. W przypadku, gdy grzbiet jest przygotowany łącznie z pierwszą stroną okładki format netto pliku musi być powiększony o poprawną grubość grzbietu.

ZNAKI FORMATOWE: wypośrodkowane. Znaki formatowe są jednym z najważniejszych elementów pozwalających na sprawdzenie poprawności arkusza. Należy zadać odstawienie 7 punktów (2,5 mm). Wszelkie opisy strony, np. separacje, kontrolne pola pomiarowe, powinny znajdować się z zachowaniem minimum 7 punktów.

WAŻNE: wszystkie strony powinny być generowane przy użyciu tych samych ustawień.SPOSÓB GENEROWANIA PLIKÓW

1. Drukarnia akceptuje wyłącznie pliki kompozytowe.
2. Liniatura, rozdzielczość oraz kąty rastra będą nadpisane w Drukarni.
3. Pliki które stanowią elementy dodatkowego procesu uszlachetniania (tłoczenie, lakierowanie itp.), powinny być dostarczone do Drukarni oddzielnie (osobny plik z elementami do druku offsetowego, osobny plik z elementami do uszlachetnienia).
4. Podczas obróbki plików Drukarnia odpowiada za overprinty, knockouty i trapping wg następujących zasad:
a) obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint),
b) overprint we wszystkich innych obiektach jest wyłączany (knockout),
c) nadsyłanie plików kompozytowych zawierających trapping jest niedozwolone, chyba że po wcześniejszym uzgodnienieniu z Drukarnią
5. Niedozwolone jest umieszczanie w plikach elementów skanowanych copy - dot bez wcześniejszych uzgodnień z Drukarnią.
6. Wszystkie obiekty graficzne w plikach powinny być zdefiniowane w przestrzeni barwnej Device CMYK, chyba, że przewidziany jest druk kolorów dodatkowych, o czym należy poinformować Drukarnię.
7. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za poprawne przeniesienie na płytę plików niezgodnych z powyższymi zaleceniami oraz zawierających kod PostScritpowy pochodzący bezpośrednio lub pośrednio z programu CorelDraw.
8. Wszystkie warstwy powinny być spłaszczone.

WERSJE - MUTACJE: Poprawne przygotowanie pracy zawierającej wersje, mające być drukowane jako częściowa wymiana formy drukowej (np. zmiana tylko czarnej płyty) wymaga indywidualnego uzgodnienia. Zalecenia dla tego typu prac są wysyłane do Klienta na życzenie.

PLIKI PDF Zgodność otrzymanych plików z systemem CTP należy uzyskać za pomocą:
1. Ustawień Creo PDF pages oraz plug-in’u Creo Distiller Assistant w przypadku użycia Adobe Distillera,
2. Ustawień Creo PDF pages zaimportowanego do Adobe InDesign. Dodatkowo należy poprawnie skonfigurować zakładkę “Marks and Bleeds” zgodnie z zapisami w rozdziale „układ graficzny strony i sposoby przygotowania plików”

PRACE W FORMACIE PS PostScript 3, czytelnie, kodowanie binarne, wszystkie zasoby (ilustracje w docelowej rozdzielczości) i czcionki dołączone do pliku.
Pliki nie powinny zawierać czcionek MultipleMaster i kompozytowych (2 bajtowych). O ile to możliwe, nie zalecamy stosowania czcionek TrueType.

ZALECENIA DODATKOWE Proponowana konwencja nazw plików: 2013.01.01_xxx_xxx_01.pdf, gdzie pola oznaczają kolejno:
2024.12.11 – Data
xxx – Firma
xxx – Nazwa
01 – numer wersji projektu
Możliwe jest stosowanie własnej konwencji nazw plików, o ile dostarcza jednoznacznie powyższych informacji.


DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW

1. ZAWARTOŚĆ
Materiały należy kompletować w sposób umożliwiający jednoznaczne i szybkie ich przyjęcie, sprawdzenie, a następnie przekazanie do dalszych prac. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje druk z uszlachetnianiem konieczne jest przekazanie do Drukarni makiety (papierowej lub elektronicznej) obrazującej finalny wygląd zamawianego produktu.

2. TERMIN DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW
Za termin dostarczenia materiałów uważa się czas dostarczenia kompletnych, nie wymagających poprawy materiałów.
W przypadku wysyłki plików w wykorzystaniem systemu Insite, za termin dostarczenia materiałów uważa się zatwierdzenie kompletu stron.


WIZUALNA OCENA PROOFÓW

    Wizualną ewaluację proofów oraz zbieżności druku z proofem należy przeprowadzać w standardowych warunkach oświetleniowych, zgodnych z normą ISO 3664:2000, w szczególności:

1. oświetlenie o rozkładzie spektralnym zbliżonym do iluminantu D50 (odpowiadająca temperatura barwowa 5000 K), wskaźnik CRI nie powinien być niższy niż 90 (rekomendowany wyższy niż 95),
2. natężenie oświetlenia na oglądanej powierzchni materiałów powinno wynosić 2000 lx ± 500 lx,
3. otoczenie i podkład, na którym ocenia się materiały powinno być neutralnie szare i matowe.
 

Podsumowując, przygotowanie plików do druku jest istotnym aspektem każdego projektu drukowanego. Zrozumienie wymagań technicznych dla konkretnej technologii druku oraz współpraca z drukarnią w celu uzyskania odpowiednich wskazówek i konsultacji są kluczowe dla osiągnięcia doskonałych wyników druku.