Trwa wczytywanie produktów

Polityka jakości

DRUKARNIA KiD Wrocław dąży do spełniania oczekiwań klientów w zakresie usług poligraficznych w tym: druku offsetowego i cyfrowego oraz obróbki poligraficznej poprzez: szczególną dbałość o klienta, inwestowanie w sprzęt poligraficzny, techniczny i wyposażenie, wypracowanie klarownych zasad i warunków współpracy oraz kreowanie nowych przy jednoczesnym dbaniu o dotychczasowe kanały dystrybucji.

Stale podnoszone kwalifikacje pracowników, coraz lepsze kontakty z klientami, ciągle doskonalona oferta, promowanie marki KiD, efektywne systemy zarządzania, a w tym system jakości zgodny ze standardem ISO 9001 mają zapewnić nam konkurencyjną pozycję na rynku oraz zapewnić satysfakcję z pracy.

Doskonalenie umiejętności i wiedzy oraz sposobów motywacji personelu, rozwój jego identyfikacji z przedsiębiorstwem, uzyskiwanie od pracowników dobrej pracy, kreatywności, dbałości o majątek firmy oraz życzliwości i partnerskiego nastawienia wobec współpracowników ma umocnić pozycję firmy i zapewnić przewagę nad konkurencją.
Dążymy, żeby powyższą politykę przełożoną na cele, realizowała cała załoga DRUKARNI KiD i współpracujący z nami strategiczni partnerzy. Właściciele osobiście angażują się we wdrażanie polityki, aby poprzez jej realizację, maksymalizować pozytywne efekty funkcjonowania Drukarni KiD w postaci:

- szacunku i zaufania: właścicieli, klientów, kontrahentów i personelu
- rozwoju firmy
- ciągłego podnoszenia kwalifikacji załogi
- wzrostu wydajność pracy i zwiększenia przychodów Drukarni KiD
- rozwoju długofalowej współpracy z niezawodnymi dostawcami